Kiedy przeprowadzać testowanie piłkarzy cz.2

Kiedy przeprowadzać testowanie piłkarzy.

Oprócz regularnego testowania zespołu, mogą zaistnieć powody, dla których testom będą musieli być poddani poszczególni piłkarze. Na przykład piłkarz, który przechodzi rehabilitację pourazową powinien być odpowiednio prowadzony, a w ocenie jego gotowości do zawodów może pomóc …

Testy piłkarzy przerywane Yo-Yo

Testy piłkarzy przerywane Yo-Yo

Ostatnio opracowano dwa testy specjalne dla piłkarzy: przerywany test wytrzymałości Yo-Yo i przerywany test odnowy Yo-Yo. Polegają one na wykonaniu powtórzeniowych (czółenkowych) 20-metrowych biegów, przedzielonych krótkimi przerwami odpoczynkowymi w formie truchtu. Czas pokonania odcinka biegowego, który …

Test sprinterski piłkarza cz.3

Organizacja

Podczas przeprowadzania próby testowej można posłużyć się następującym schematem.

Porady dla trenera

Procedura przy przeprowadzaniu testu może być następująca:

1.    Piłkarze mogą podjąć kilka prób z zaangażowaniem 80-90% maksymalnego pomiędzy punktami A i B, a następnie truchtem pokonać odcinek …

Test sprinterski piłkarza cz.2

Czasy uzyskane przez zawodnika na siedmiu odcinkach sprinterskich mogą być wykorzystane do ustalenia trzech wyników:
a) Najlepszego czasu – wybieranego spośród siedmiu prób (w tabelce jest to 6,73 s);
b) Średniego czasu – obliczanego na podstawie siedmiu czasów. Jeżeli w …

Test sprinterski piłkarza cz.1

Test sprinterski piłkarza

Ogólny czas akcji sprinterskich podejmowanych przez piłkarza w czasie meczu nie przekracza jednej minuty, ale są one niezwykle ważne, ponieważ z reguły są wykonywane wówczas, gdy są niezbędne i niekiedy mogą rozstrzygnąć o wyniku meczu.

Szybkość piłkarska …