Testy piłkarzy przerywane Yo-Yo

Testy piłkarzy przerywane Yo-Yo

Ostatnio opracowano dwa testy specjalne dla piłkarzy: przerywany test wytrzymałości Yo-Yo i przerywany test odnowy Yo-Yo. Polegają one na wykonaniu powtórzeniowych (czółenkowych) 20-metrowych biegów, przedzielonych krótkimi przerwami odpoczynkowymi w formie truchtu. Czas pokonania odcinka biegowego, który …

Test sprinterski piłkarza cz.3

Organizacja

Podczas przeprowadzania próby testowej można posłużyć się następującym schematem.

Porady dla trenera

Procedura przy przeprowadzaniu testu może być następująca:

1.    Piłkarze mogą podjąć kilka prób z zaangażowaniem 80-90% maksymalnego pomiędzy punktami A i B, a następnie truchtem pokonać odcinek …

Test sprinterski piłkarza cz.1

Test sprinterski piłkarza

Ogólny czas akcji sprinterskich podejmowanych przez piłkarza w czasie meczu nie przekracza jednej minuty, ale są one niezwykle ważne, ponieważ z reguły są wykonywane wówczas, gdy są niezbędne i niekiedy mogą rozstrzygnąć o wyniku meczu.

Szybkość piłkarska …