Testy piłkarzy przerywane Yo-Yo

Testy piłkarzy przerywane Yo-Yo

Ostatnio opracowano dwa testy specjalne dla piłkarzy: przerywany test wytrzymałości Yo-Yo i przerywany test odnowy Yo-Yo. Polegają one na wykonaniu powtórzeniowych (czółenkowych) 20-metrowych biegów, przedzielonych krótkimi przerwami odpoczynkowymi w formie truchtu. Czas pokonania odcinka biegowego, który jest stopniowo skracany, dyktowany jest sygnałem z taśmy magnetofonowej. Zadaniem testowanego jest pokonanie jak największej liczby odcinków. Test jest przerywany jeśli piłkarz nie jest w stanie utrzymać wymaganej prędkości.

Przerywany test wytrzymałości Yo-Yo ma ocenić zdolność piłkarza do wykonania powtarzanych, intensywnych, długotrwałych wysiłków o przerywanym charakterze. Odpowiada to sytuacji w końcowej części meczu. Podczas wykonywania testu piłkarze korzystają z 5-sekundowego odpoczynku po każdym biegu, a ogólny jego czas waha się od 10 do 20 minut.

Celem przerywanego testu odnowy Yo-Yo jest ocena zdolności piłkarza do odnowy po intensywnym wysiłku. Jest to bardzo ważna cecha, która warunkuje zdolność podejmowania intensywnych wysiłków podczas gry. Prędkość biegu jest wyższa niż w teście wytrzymałościowym, a okres truchtu wynosi 10 s. Ogólny czas testu waha się od 3 do 15 minut.

Obydwa testy posiadają wersje przeznaczone dla profesjonalistów i amatorów. Inną ich zaletą jest to, że cały zespół, do 30 osób, może być przetestowany jednocześnie. Testy te zyskały przychylną ocenę i są wykorzystywane przez szereg czołowych drużyn europejskich.