Test sprinterski piłkarza cz.3

Organizacja

Podczas przeprowadzania próby testowej można posłużyć się następującym schematem.

Porady dla trenera

Procedura przy przeprowadzaniu testu może być następująca:

1.    Piłkarze mogą podjąć kilka prób z zaangażowaniem 80-90% maksymalnego pomiędzy punktami A i B, a następnie truchtem pokonać odcinek B-C.

2.    Piłkarze powinni mieć czas na zapoznanie się z trasą i wypróbowanie najlepszego sposobu pokonywania bramek.

3.    Piłkarze powinni wyczuć, jaką prędkość powinni rozwinąć, aby odcinek B-C przebyć w 25 sekund.

Należy podkreślić, że:

a)    odcinek A-B należy pokonać biegiem w możliwie najkrótszym czasie,

b)    pokonując odcinek B-C piłkarz musi wiedzieć, że powinien być w punkcie C (punkt startowy) pomiędzy 20-24 sekundą od momentu zakończenia sprintu.

Dobrze jest przebiec trasę dla rozgrzewki, wtedy wynik próby będzie bardziej rzetelny a zarazem obniży się ryzyko doznania urazu.

Osoby przeprowadzające test

Do przeprowadzenia testu potrzeba dwóch osób. Jedna zajmuje miejsce w punkcie startowym (A), druga na linii mety odcinka sprinterskiego, w punkcie B. Starter wydaje komendę odliczając: 2 – w tym momencie unosi ramię w górę, 1 – ramię opada do 45°, start! – ramię jest całkowicie poziome, co daje sygnał osobie stojącej w punkcie B, aby uruchomiła stoper dla pomiaru czasu. Kiedy piłkarz przekracza linię w punkcie B, stoper zostaje zatrzymany, a czas, jaki uzyskał, zanotowany w zeszycie. W tym samym momencie osobnik stojący w punkcie A uruchamia stoper i przypomina głosem piłkarzowi, by przygotował się do wykonania drugiego sprintu po upływie 25 sekund.

Sprzęt

Dwa stopery, cztery pachołki (tyczki lub chorągiewki), taśma miernicza, schemat, pióro (lub ołówek, jeśli jest mokra pogoda).

Testowanie zespołu Tylko jeden piłkarz może wykonywać test. Czas jego trwania wynosi w przybliżeniu 7 x 7s + 6 x 25 s = 199 s, tj. 3 minuty i 19 sekund.

Jeśli pomiędzy kolejnymi zawodnikami wykonującymi test wystąpi 1-minutowa przerwa, to testowanie 16-osobowego zespołu zajmie około godziny. Należy pamiętać o tym, aby piłkarze przystępując do próby byli należycie rozgrzani.