Wytrzymałościowy test przerywany piłkarza cz.4

Przy powtarzaniu testu piłkarze powinni być dobrze zaznajomieni z protokołem, a trasa może być ponownie wykorzystana do rozgrzewki i ćwiczenia różnych rodzajów biegu.

Jeżeli test jest wykonywany przez piłkarzy po raz pierwszy, trener winien pozostawić im więcej czasu na przygotowanie do próby. Sam trener chcąc się lepiej zapoznać z procedurą testowania, najpierw powinien poddać jej kilku piłkarzy, a dopiero potem cały zespół. Na początku test może się wydać skomplikowany, ale gdy jego komponenty staną się zrozumiałe, można go przeprowadzić szybko i dokładnie.

Prowadzący test

Przeprowadzenie testu wymaga zaangażowania dwóch osób. Jedna z nich używa gwizdka, dając komendy w interwałach 15- i 10-sekundowych. Druga zapisuje liczbę pokonanych obwodów i końcowe pozycje każdego piłkarza.

Przydatne jest wykorzystanie magnetofonu z zapisanymi na taśmie sygnałami dźwiękowymi, emitowanymi co 15 i 10 s. Podczas przeprowadzania testu, osoba dająca sygnały może przysłuchiwać się taśmie i dawać sygnały po usłyszeniu ich z taśmy. Inną możliwością jest puszczenie taśmy głośno, tak aby wykonujący test słyszeli sygnały bezpośrednio. W takim przypadku do przeprowadzenia testu wystarczy jedna osoba, która zapisuje liczbę pokonanych okrążeń i pozycję końcową każdego piłkarza.

Sprzęt

Stoper, gwizdek, 42 tyczki/pachołki (lub inne znaczniki), taśma miernicza, tabele  oraz pióro (jeśli mokra pogoda – ołówek).

Testowanie zespołu

Jeżeli testowany jest zespół, zawodnicy startują co 25 s. W tabeli  podane są czasy startu i finiszu 16 zawodników. Testowanie tej liczby graczy zajmie około 23 minut. Najlepszy moment do wyprzedzania jest wtedy, gdy dwaj zawodnicy znajdą się przy tym samym słupku przy końcu okresu odpoczynku. Należy unikać biegu w grupie. Chcąc aby na trasie znajdowało się kilku zawodników, należy wydłużyć interwały startowe (np. do 50 s). Kiedy testuje się cały zespól, lepiej jest mieć do pomocy jeszcze jedną osobę, która kieruje zawodnikami i zapisuje zajmowane przez nich pozycje.