Testy sprawności fizycznej piłkarza

Testy sprawności fizycznej piłkarza

Najlepszym testem ogólnym byłaby gra meczowa, gdyby w jej trakcie można było wyizolować składniki sprawności fizycznej i dokonać obiektywnego ich pomiaru. Ponieważ jest to nie możliwe, dlatego wybrane komponenty sprawności fizycznej czy techniki muszą być badane oddzielnie – ale na boisku piłkarskim oraz w formie i charakterze odpowiadającym grze meczowej.

Opisane w tym rozdziale testy są próbami specyficznymi odnoszącymi się do gry w piłkę nożną. Zawodnicy noszą buty piłkarskie i wykonują wysiłki przerywane, tak jak się to dzieje w trakcie meczu. Zaletą tych testów jest również to, że mogą być przeprowadzone w krótkim czasie.

Ponieważ próba testowa odbywa się na otwartej przestrzeni, na jej wyniki mogąmieć wpływ warunki pogodowe i stan nawierzchni boiska. Powtarzając testy należy dążyć do tego, by warunki były takie same lub podobne. Aby wyeliminować wpływ zróżnicowanych warunków na wyniki testów, można je przeprowadzać w pomieszczeniach zamkniętych, ale w ten sposób tracą na specyfice.

Wymagania ogólne

Aby wyniki testów sprawności fizycznej były niezawodne, należy spełnić kilka warunków, zanim przystąpi się do ich przeprowadzenia.

1.    Piłkarze powinni być wypoczęci.

2.    Powinni być dobrze rozgrzani.

3.    Należy piłkarzom udzielić dokładnej instrukcji – w jaki sposób będą wykonywali próbę testową.

4.    Piłkarze powinni wykonać przynajmniej jedną próbę w oddzielnym dniu, zanim wyniki testu można będzie uznać za rzetelne.

5.    Urządzenia służące testowaniu powinny być sprawne, a pole, na którym testy mają być przeprowadzone, dokładnie zaznaczone.

6.    Piłkarze winni być świadomi celu, jakiemu test służy.

Być dobrze wypoczętym oznacza, że w dniu poprzedzającym i w dniu testowania, piłkarz nie podejmował intensywnych wysiłków. Wyniku pierwszej próby nie należy traktować jako wiarygodnego nawet wówczas, jeśli piłkarze zostali poprawnie poinstruowani, gdyż nie obyci z wymaganiami testu myśleli głównie o tym – w jaki sposób uzyskać najlepszy wynik?