Analiza meczu

Wymagania, jakie stawia gra w piłką nożną można podzielić na cztery rodzaje: techniczne, taktyczne, psychospołeczne oraz fizyczne (motoryczne). Idealny piłkarz powinien odznaczać się wysoką sprawnością fizyczną i techniczną, dysponować wszechstronną taktyką oraz siłą psychiczną, a także dobrze funkcjonować w zespole. Dysponując pewnymi zdolnościami, piłkarz może kompensować podczas gry słabości innych.

Niniejszy rozdział został poświęcony omówieniu sprawnościowych (fizycznych) wymagań gry w piłkę nożną, ale znajdą się w nim również zagadnienia techniczne, taktyczne i psychologiczne. Informacje na ten temat pochodzą z analizy czasowo-ruchowej aktywności piłkarza w czasie meczu oraz z badań fizjologicznych, prowadzonych przed, podczas i bezpośrednio po zakończeniu meczu.

Analiza meczu

Jakie wymagania stawia gra w piłką nożną pod względem sprawnościowym można sądzić na podstawie analizy zachowań ruchowych graczy w trakcie meczu. Z powodu zróżnicowania aktywności ruchowej z meczu na mecz, a także różnych stylów gry poszczególnych zawodników, trzeba było przeprowadzić wiele obserwacji tych samych graczy i różnych typów graczy, aby dane na ten temat mogły być uznane za reprezentatywne.

Analizy wzorców zachowań ruchowych piłkarzy duńskich I i II ligi były, w ostatnich latach, wykonywane wielokrotnie.

Metoda

Przy użyciu kamery wideo rejestrowano zachowania każdego piłkarza w ciągu całego meczu, a następnie analizowano je uwzględniając dziesięć podstawowych form (wzorców) aktywności mchowej. Wyróżniono:

1.    Stanie

2.    Marsz (4 km/godz)

3.    Trucht ( 8 km/godz)

4.    Wolny bieg (12 km/godz)

5.    Bieg z umiarkowaną prędkości ą (16 km/godz)

6.    Bieg z wysoką prędkością (21 km/godz)

7.    Sprint (30 km/godz)

8.    Bieg tyłem (12 km/godz)

9.    Główkowanie

10.    Odbieranie piłki

Średnią prędkość (podana w nawiasach) dla każdej formy ruchowej określono na podstawie pomiarów prędkości ruchów zapisanych ma taśmie wideo, a także w oparciu o wyniki testów, podczas których piłkarze symulowali wykonanie różnych form ruchowych, na określonym dystansie, na boisku piłkarskim. W dyskusji nad wynikami badań, formy ruchowe oznaczone cyframi 5, 6 i 7 będą traktowane łącznie, jako bieg z wysoką prędkością (intensywnością).