Zróżnicowanie meczów

Profil aktywności czołowego piłkarzu podczas trzech kolejnych meczów rozegranych na własnym boisku; długość pokonanego dystansu była podobna.

Zróżnicowanie meczów

Długość dystansu, jaki piłkarz pokonuje w trakcie meczu zależy od kilku czynników – gry przeciwnika, ważności meczu, motywacji oraz taktyki gry zespołu. Niemniej jednak stwierdzono, że całkowity dystans pokonywany w ciągu meczu przez większość graczy jest względnie stały, różnica mieści się w zakresie 1 km (największa różnica wynosiła – 1,7 km). Rysunek ukazuje gracza, który w trzech kolejnych meczach, rozegranych na własnym boisku, pokonał podobny dystans i odznaczał się podobnym profilem aktywności ruchowej.

Porównanie graczy I i II ligi
Średni dystans pokonywany w trakcie meczu przez piłkarzy I i II ligi był podobny. Jednakże piłkarze pierwszoligowi częściej wykonywali bieg z wysoką prędkością, a mniejszy dystans przebiegali z niską prędkością. Wyniki te sugerują, że wyższemu poziomowi gry odpowiada wyższa prędkość biegu. Z ryciny tej można także dostrzec, że nie ma różnicy w biegach z wysoką prędkością pomiędzy piłkarzami pierwszej i drugiej ligi.

Dystans pokonany podczas meczu przez piłkarzy duńskich pierwszej i drugiej ligi, Z uwzględnieniem trzech skali prędkości. Po lewej stronie ryciny wartości dotyczące obydwu części meczu, podzielonych na 15-minutowe odcinki (0-15, 15-30, 30-45 min), po prawej wartości ogólne dla pierwszej i drugiej połowy meczu (0-90 min). Gracze pierwszoligowi wykonali wyraźnie więcej biegów z wyższą prędkością niż gracze drugiej ligi. Dla obu grup piłkarzy biegi z wysoką prędkością były w ciągu meczu rozłożone równomiernie.