Różnice pomiędzy obrońcami, pomocnikami i napastnikami

Dystans, jaki przebiegali obrońcy, pomocnicy i napastnicy podczas meczów na wysokim poziomie. Po lewej stronie ryciny wartości dotyczące obydwu części meczu podzielonych na 15-minutowe odcinki (0-15, 15-30,30-45 min) po prawej wartości dla całego meczu (0-90 min). Pomocnicy pokonali wyraźnie d!niszy dystans niż gracze dwóch pozostałych formacji; poza ostatnimi 15 minutami gry.

Różnice pomiędzy obrońcami, pomocnikami i napastnikami.
Poziom aktywności piłkarzy w trakcie meczu (tempo gry) zależy przede wszystkim od poziomu sprawności fizycznej oraz taktyki gry zespołu.
W badaniach czołowych piłkarzy duńskich udział wzięło – pięciu obrońców (dwóch „wymiataczy”, jeden środkowy obrońca, dwaj boczni), dziesięciu pomocników oraz trzech napastników. Rysunek ukazuje dystans pokonany w trakcie meczu przez piłkarzy grających na różnych pozycjach. Widać, że obrońcy i napastnicy pokonali, mniej więcej, taki sam dystans, ale był on wyraźnie krótszy od tego, jaki pokonali pomocnicy. Dlaczego pomocnicy przebiegają dłuższy dystans w czasie meczu? Czy to zależy od ich funkcji, czy też pomocnicy są wybierani spośród takich graczy, którzy odznaczają się wyższą od innych sprawnością fizyczną? Pomiędzy graczami trzech formacji nie widać wyraźnej różnicy w dystansie pokonywanym z wysoką prędkością. Stąd wniosek, że pomocnicy pokonują większy dystans w wolnym tempie, niż obrońcy i napastnicy.

Tabela  pokazuje, że pomocnicy nie tylko częściej podejmują bieg w wolnym tempie, ale także, za każdym razem, jest on dłuższy, co wiąże się z taktyczną rolą pomocników, łączących działania obrony z napadem.