Enzymy mięśniowe

Enzymy mięśniowe – We włóknach mięśniowych znajdują się różne rodzaje białek, wśród nich takie, które noszą nazwę enzymów. Pewne enzymy determinują zdolność mięśni do pracy w warunkach tlenowych, inne regulują zużycie tłuszczów. Noszą one nazwę „enzymów wytrzymałości”. Poziom tych enzymów w mięśniach wysokiej klasy piłkarzy jest wyższy, niż u piłkarzy rekreacyjnych i osobników nie wytrenowanych. Jednakże jeszcze wyższy poziom enzymów wytrzymałości stwierdzono u czołowych maratończyków i kolarzy zawodowych.

tmp5548-1Poziom „enzymów wytrzymałości” w mięśniu u piłkarzy „rekreacyjnych” oraz czołowych długodystansowców i osobników nie wytrenowanych. Podane wartości są wyrażone w proporcjach do danych dotyczących piłkarzy „rekreacyjnych” (100%). Poziom „enzymów wytrzymałości” u piłkarzy „rekreacyjnych” był wyższy niż u osobników nie wytrenowanych. Wartości tego wskaźnika u czołowych piłkarzy lokowały ich pomiędzy piłkarzami „rekreacyjnymi” a długodystansowcami.

Enzymy wytrzymałości ulegają szybkim zmianom pod wpływem bezczynności. Wyraźnie obniżony ich poziom stwierdzono u czołowych piłkarzy duńskich po trzech tygodniach przerwy w treningu. Czterotygodniowy okres treningu nie wystarczył dla odzyskania poziomu sprzed przerwy treningowej. Okazuje się, że na odbudowę wytrzymałości potrzeba więcej czasu, niż na jej utratę.