Siła mięśniowa

Siła mięśniowa

Siła mięśniowa: największa siła, jaką mięsień zdolny jest wyzwolić w danej pozycji lub w danym ruchu przy określonej prędkości.

Trudno sformułować precyzyjną definicję siły mięśniowej, gdyż siła jest zależna od rodzaju i prędkości skurczu mięśni. Ogólnie biorąc, największa siła mięśniowa jest generowana podczas skurczu ekscentrycznego. Izometryczna siła mięśniowa jest większa niż siła koncentryczna mięśni. Siła koncentryczna maleje wraz ze wzrostem prędkości skurczu. Przy prędkości skurczu podczas uderzenia piłki, mięsień czworogłowy uda zdolny jest wyzwolić siłą odpowiadającą, w przybliżeniu, zaledwie 10% siły generowanej podczas maksymalnego skurczu izometrycznego.

Zależności pomiędzy siłą a prędkością skurczu mięśni u dwóch wysokiej klasy piłkarzy ukazano na rysunku.

tmpe305-1Jeden z piłkarzy był wyraźnie silniejszy przy wszystkich prędkościach ruchu, ale obniżenie siły wraz ze wzrostem prędkości było u obu podobne.

W ruchach złożonych trudno jest ocenić siłę rozwijaną przez mięśnie biorące w nich udział, ponieważ pracują one w sposób zróżnicowany. Na przykład, podczas uderzenia piłki niektóre mięśnie działają ekscentrycznie, inne koncentrycznie, w jeszcze innych następuje skurcz izometryczny. Co więcej, prędkość skurczu zmienia się w trakcie wykonywania ruchu. Te okoliczności mogą pomóc wyjaśnić – dlaczego w badaniach przeprowadzonych wśród piłkarzy, przyrost wyników testu uderzenia piłki okazał się niewielki, mimo dużego wzrostu siły poszczególnych mięśni, jaki nastąpił po treningu siłowym.

Siła mięśniowa ma związek z urazami. W trakcie badań piłkarzy angielskich stwierdzono, iż ci, którzy mieli silniejsze kończyny dolne, ulegali urazom rzadziej, niż gracze fizycznie słabsi. Bardzo ważne jest aby po urazie przywrócić poziom siły mięśniowej, utraconej w okresie leczenia (bezruchu). Pomiary siły mięśniowej u piłkarzy, którzy przeszli operacje kolana dwa lata wcześniej wykazały, że średnia wartość siły mięśnia czworogłowego uda nogi operowanej, stanowiła zaledwie 75% siły mięśnia nogi zdrowej. Oznaczało, że proces odbudowy siły mięśniowej nie był odpowiedni oraz że u tych piłkarzy istniało wysokie ryzyko wystąpienia kolejnego urazu.

Wytrzymałość mięśniowa

Wytrzymałość mięśniowa: zdolność mięśni do pracy przez długi okres czasu. Sformułowanie precyzyjnej definicji wytrzymałości mięśniowej jest trudne, ponieważ czas kiedy nastąpi zmęczenie mięśni jest zależny od – intensywności i rodzaju wysiłku, np. izometrycznego lub dynamicznego. Podczas gry w piłkę nożną większość grup mięśni piłkarzy pracuje dynamicznie, a szczególnie obciążone są mięśnie podudzi. Dlatego nie ma się czemu dziwić, że właśnie mięśnie podudzi u czołowych piłkarzy odznaczają się wysoką wytrzymałością. Natomiast wytrzymałość izometrycznama w grze w piłkę nożną mniejsze znaczenie, ponieważ skurcz izometryczny mięśni rzadko kiedy trwa dłużej niż kilka sekund.