Wzniosy ramion w bok z ciężarkami

wzniosy barkiMięsień półpierzasty przenosi proporcjonalnie większe obciążenie niż mięsień wrzecionowaty ale na mniejszą odległość.
W czasie podnoszenia ramion w bok włókna  pierzaste środkowej części mięśnia naramiennego, które mają dużą siłę, ale niewielkie możliwości skurczu, współpracują z przednią i tylną częścią mięśnia naramiennego, aby doprowadzić ramię do pozycji poziomej.

Suma włókien aktyny i miozyny mięśnia wrzecionowatego równa jest jej przekrojowi poprzecznemu A.
Suma wtókien aktyny i miozyny mięśnia pół-pierzastego równa jest sumie A przekrojów skośnych A1 i A2.
Elementy motoryczne mięśnia półpierzastego, którego siła skurczu wynosi maks. ok. 5 kg/cm2 przekroju.

1 Ramiona wzniesione do poziomu: działanie na mięśnie naramienne

2 Ramiona wzniesione powyżej poziomu: działanie na górne i przednie partie mięśni czworobocznych