Kiedy przeprowadzać testowanie piłkarzy cz.1

Kiedy przeprowadzać testowanie piłkarzy

Termin przeprowadzenia testu zależy od celu. Jeżeli trener pragnie uzyskać informacje na temat skutków zmian, jakich dokonał w programie treningu, testy powinny być przeprowadzone przed i po tym okresie. Testowanie ma również sens po okresie, w którym nastąpiło ograniczenie treningów sprawnościowych lub kiedy treningi nie były regularne, np. w czasie wakacji, a także po zakończeniu okresu przygotowawczego.

Wskazane jest aby przerywany test wytrzymałościowy był przeprowadzany cztery do sześciu razy w roku:

Test 1 – przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego (podokres odbudowy);

Test 2 – na dwa lub trzy tygodnie przed rozpoczęciem okresu startowego;

Test 3 – na początku sezonu rozgrywkowego. Poziom sprawności fizycznej niektórych piłkarzy może się obniżyć w czasie rozgrywek wskutek ograniczenia treningów sprawnościowych. Dlatego test powinien być przeprowadzony odpowiednio wcześnie, aby wystarczyło czasu na włączenie nowych elementów do programu treningowego przed zakończeniem pierwszej rundy rozgrywek lub przed ich całkowitym zakończeniem (jeśli okaże się to konieczne).

Jeżeli w rozgrywkach występuje przerwa:

Test 4 – na początku okresu przygotowawczego (podokres odbudowy) do drugiej rundy rozgrywek;

Test 5 – na dwa lub trzy tygodnie przed rozpoczęciem drugiej rundy rozgrywek;

Test 6 – w trakcie drugiej rundy rozgrywek, z tych samych powodów, jakie wymieniono przy teście 3.

Jeżeli w rozgrywkach nie ma przerwy – testy 4 i 5 mogą być przeprowadzane w środku sezonu.