Wytrzymałościowy test przerywany piłkarza cz.1

Górna część ryciny przedstawia wymiary pola testu wytrzymałościowego o charakterze przerywanym, dolna — trasę biegu. Test odbywa się na powierzchni równej wielkości pola karnego. Długość linii bocznych pola środkowego wynosi 5,5 m, wysokość znaczników (•) powyżej 160 cm. Symbol (1) oznacza bieg tyłem, (2) – bieg bokiem, twarzą na zewnątrz pola, (3) – bieg bokiem, twarzą do środka poła. Długość okrążenia wynosi 160 metrów. Bieg z wysoką prędkością odbywa się wzdłuż linii zewnętrznej i trwa 15 s. W ciągu następnych 10 s, w Jazie odpoczynku, zawodnik truchtem kieruje się w stronę pola środkowego i z powrotem, do ostatniej tyczki na trasie. Jeżeli zawodnik znajduje się w zaciemnionym polu, kiedy dany jest sygnał na odpoczynek, powinien kontynuować wykonanie, próby do następnej łyczki i truchtem wrócić do tyczki ostatnio miniętej i przy niej zaczekać na sygnał do następnego szybkiego biegu przez 15 sekund.

Wytrzymałościowy test przerywany piłkarza

Próba ta została opracowania specjalnie dla oceny wytrzymałości piłkarzy, zawiera ćwiczenia ułożone w kombinacje, które odwzorowują przerywany charakter aktywności piłkarza podczas gry.

Opis testu

1.    Trasa

Teren, na którym przeprowadzana jest próba testowa pokazuje rysunku (część górna). Odpowiada on szerokością polu rzutów karnych, jedno okrążenie trasy wynosi 160 metrów.

2.    Wykonanie próby testowej

Piłkarze pokonują trasę jak pokazano na rysunku (część dolna). Test rozpoczyna się biegiem z wysoką prędkością, trwającym 15 s, z kolei następuje trucht – 10 s itd., aż do 40 odcinka biegu z wysoką prędkością (w sumie 10 minut) i 39 odcinków truchtu (w sumie 6,5 minuty).

3.    Wyniki testu

Wynik testu wyrażony jest odległością (dystansem), jaką piłkarz pokonał w 40 odcinkach biegu z wysoką prędkością. Piłkarze powinni być pouczeni, że w próbie chodzi o to, by pokonali jak najdłuższy dystans w trakcie 15-sekundowych sekwencji biegu. Dla obliczenia całkowitego dystansu pokonanego biegiem z wysoką prędkością, ilość pokonanych okrążeń mnożona jest przez 160 (m). Następnie dodawany jest dystans ostatniego okrążenia. Oblicza się go określając pozycję zawodnika na trasie na podstawie tabeli, a następnie wykorzystuje schemat. Na przykład, jeżeli zawodnik finiszował w miejscu trasy oznaczonym 27, to po odnalezieniu go w tabeli  okaże się, że wynosi on 100 m. Jeżeli piłkarz zakończył 11 okrążeń, wynik testu będzie następujący: 11 x 160 m = 1 860 m.