Wytrzymałościowy test przerywany piłkarza cz.3

Przeprowadzanie testu

Do przeprowadzania testu mogą być wykorzystane tabele.

Po wykonaniu testu, wyniki powinny być przeliczone na dystans biegowy z wykorzystaniem tabeli.

Rozkład czasu

Podczas wytrzymałościowego testu przerywanego piłkarze wykonują intensywny bieg w ciągu 15 s, po którym następuje 15 s trucht. Próba rozpoczyna się od biegu z wysoką prędkością. Podczas przeprowadzania testu można posługiwać się tabelą.

Porady dla trenera

Przeprowadzając test należy zastosować następującą procedurę:
1.    Najpierw piłkarze powinni przebiec dwa lub trzy okrążenia trasy, bez zatrzymywania się, dla oswojenia się z różnymi rodzajami biegu.
2.    Następnie na sygnał (gwizdek) piłkarze winni ustawić się w rzędzie do truchtu w kierunku pola środkowego, a tyłem do pachołka, który jako ostatni był ominięty. Najpierw można to zrobić na zewnątrz, a później wewnątrz zaciemnionego pola.
3.    Sygnały należy podawać w odstępach 10 i 15-sekundowych tak, aby piłkarze mogli odróżnić (ocenić) czas trwania biegu z wysoką prędkością i czas truchtu.

Należy podkreślić, że:

a)    Po sygnale wskazującym zakończenie 15-sekundowego biegu z wysoką prędkością, piłkarz nie musi pokonywać następnego pachołka.
b)    Po zakończeniu odcinka 10-sekundowego, piłkarz powinien oczekiwać przy pachołku na sygnał do biegu z wysoką prędkością.