Ocena stanu wytrenowania piłkarza

Testy oceniające stan wytrenowania piłkarza powinny dawać ocenę jego przygotowania technicznego, taktycznego i fizycznego (sprawnościowego).

Jaki jest cel testowania?

Testowanie musi mieć cel, który należy określić przed wyborem prób testowych. Istnieje kilka powodów, aby dokonywać testowania piłkarzy. Oto najważniejsze:
•    dla oceny efektywności (lub jej braku) programów treningu,
•    dla zwiększenia u piłkarzy motywacji do pracy treningowej,
•    aby zapewnić piłkarzom obiektywną informację zwrotną (feed back) o stanie ich wytrenowania,
•    aby uczynić piłkarzy bardziej świadomymi celów, jakie ma trening,
•    dla oceny stanu wytrenowania piłkarzy (czy piłkarz jest zdolny do udziału w zawodach),
•    dla krótko- i długoterminowego planowania.

Aby cele te zostały spełnione, stosowane testy muszą być trafne i odpowiadać warunkom, jakie stwarza gra meczowa. Jednocześnie, zdając sprawą z wieloaspektowości gry w piłkę nożną, nie sposób oczekiwać by wyniki testów mogły przynieść odpowiedź na pytanie – czy występ piłkarza w meczu będzie udany?