Testy sprawności fizycznej piłkarza

Testy sprawności fizycznej piłkarza

Najlepszym testem ogólnym byłaby gra meczowa, gdyby w jej trakcie można było wyizolować składniki sprawności fizycznej i dokonać obiektywnego ich pomiaru. Ponieważ jest to nie możliwe, dlatego wybrane komponenty sprawności fizycznej czy techniki muszą być badane …

Ocena stanu wytrenowania piłkarza

Testy oceniające stan wytrenowania piłkarza powinny dawać ocenę jego przygotowania technicznego, taktycznego i fizycznego (sprawnościowego).

Jaki jest cel testowania?

Testowanie musi mieć cel, który należy określić przed wyborem prób testowych. Istnieje kilka powodów, aby dokonywać testowania piłkarzy. Oto najważniejsze:
•    …

Siła mięśniowa i koordynacja (technika)

Siła mięśniowa i koordynacja (technika).
Na podstawie analizy aktywności meczowej można też dokonać oceny siły mięśniowej i techniki piłkarskiej.
Szybkość piłkarza zależy od siły eksplozywnej mięśni kończyn dolnych, zdolności koordynacji mchów i zdolności postrzegania sytuacji (zdolność widzenia, rozumienia i oceny). …

Pomiary fizjologiczne podczas meczu cz.1

Pomiary fizjologiczne podczas meczu

W trakcie meczów dokonywano u piłkarzy pomiarów wielu wskaźników fizjologicznych, jak – częstość skurczów serca, mleczan, temperatura ciała, utrata płynów.

Aktywność ruchowa angielskiego pomocnika podczas meczu pierwszoligowego. Wartości (w kilometrach) dotyczące różnych form aktywności ruchowej porównano

Zdolności wysiłkowe piłkarza a dystans pokonywany podczas meczu cz.1

Zależność pomiędzy dystansem pokonanym w trakcie specyficznego wysiłkowego testu piłkarskiego (wysiłek o przerywanym charakterze do wyczerpania), a najdłuższym dystansem, pokonanym w jednym z trzech meczy. Czterech piłkarzy(•) pokonało wyraźnie dłuższy dystans podczas meczu, niż pozostałych sześciu (o).

Zdolności wysiłkowe piłkarza …

Inne formy aktywności meczowej

Średnia liczba główek (lewa strona ryciny) i odebrań piłki (prawa strona) wykonanych przez obrońców, pomocników i napastników podczas meczów o wysoką stawkę. Wartości dotyczą pierwszej i drugiej połowy meczu. Wyraźnie więcej główek, w porównaniu do graczy pozostałych formacji, wykonali w