Trening – Organizm

Podczas oddychania płuca wypełniają się powietrzem i część tlenu, znajdującego się w powietrzu, dyfunduje do krwi gdzie jest wiązana z hemoglobiną i transportowana do wszystkich części organizmu. Podczas wysiłku większa cześć tlenu jest zużywana przez pracujące mięśnie w procesach wytwarzania …

Siła mięśniowa

Siła mięśniowa

Siła mięśniowa: największa siła, jaką mięsień zdolny jest wyzwolić w danej pozycji lub w danym ruchu przy określonej prędkości.

Trudno sformułować precyzyjną definicję siły mięśniowej, gdyż siła jest zależna od rodzaju i prędkości skurczu mięśni. Ogólnie biorąc, największa …

Rodzaje aktywności mięśnia

Rodzaje aktywności mięśnia

Na każdym końcu mięśnia znajduje się jedna tub kilka powięzi, które łączą mięsień z systemem szkieletowym. Gdy mięsień kurczy się, końce dwóch powięzi przemieszczają się w kierunku do siebie i kości, do których są przytwierdzone, obracają się …

Koordynacja nerwowo-mięśniowa

tmp9d65-1Jak mózg i system nerwowy komunikują się z mięśniami. Z mózgu informacja jest przenoszona do mięśnia przez nerwy, wskutek czego część mięśnia ulega skurczowi. Im większa liczba impulsów jest z mózgu wysyłana do mięśnia, tym większa liczba włókien mięśniowych ulega

Enzymy mięśniowe

Enzymy mięśniowe – We włóknach mięśniowych znajdują się różne rodzaje białek, wśród nich takie, które noszą nazwę enzymów. Pewne enzymy determinują zdolność mięśni do pracy w warunkach tlenowych, inne regulują zużycie tłuszczów. Noszą one nazwę „enzymów wytrzymałości”. Poziom tych enzymów …

Włókna mięśniowe

tmp7722-1Ogólna charakterystyka włókien mięśniowych. Zdolność włókien mięśniowych do generowania siły i szybkości ukazuje rycina górna, a zdolność do tolerowania długotrwałego wysiłku – rycina dolna. Włókna FTb potrafią w krótkim czasie generować maksymalną siłę, ale szybko ulegają zmęczeniu. Włókna ST generują

Funkcje mięśnia w piłce nożnej

Mięśnie i system szkieletowy umożliwiają nam wykonywanie ruchów. Dlatego podstawowe informacje o strukturze i funkcji mięśnia, a także wyjaśnienie zjawisk wytrzymałości i siły mięśniowej będą pomocne dla zrozumienia ograniczeń zdolności wysiłkowych podczas gry w piłkę nożną.

Rysunki ukazują te mięśnie, …

Wysiłek w normalnej i wysokiej temperaturze otoczenia

Wysiłek w normalnej temperaturze otoczenia – Ciepło powstające podczas wysiłku jest produktem ubocznym procesów związanych z wytwarzaniem energii. Do utraty ciepła z organizmu podczas wysiłku dochodzi głównie poprzez parowanie potu. Nie wszystkie ciepło wytwarzane w trakcie wysiłku jest z organizmu …

Regulacja temperatury

Eliminacja ciepła z organizmu do otoczenia, lub odwrotnie, może przebiegać czterema drogami, poprzez – konwekcję, kondukcję, radiację i parowanie wody.

Cyrkulacja powietrza powoduje, że ciepło może być usuwane lub absorbowane przez organizm, w zależności od temperatury powietrza i temperatury ciała …

Substancje energetyczne

Substancje energetyczne – Węglowodany, tłuszcze i białka są dla organizmu podstawowymi substancjami odżywczymi. Produkcja energii opiera się przede wszystkim na spalaniu tych substancji, z tym, że źródła te nie mogą być wykorzystywane zamiennie. Na przykład, tylko węglowodany mogą służyć jako …