Regulacja temperatury

Eliminacja ciepła z organizmu do otoczenia, lub odwrotnie, może przebiegać czterema drogami, poprzez – konwekcję, kondukcję, radiację i parowanie wody.

Cyrkulacja powietrza powoduje, że ciepło może być usuwane lub absorbowane przez organizm, w zależności od temperatury powietrza i temperatury ciała – ten rodzaj wymiany ciepła nosi nazwę konwekcji. Bezpośredni kontakt ciała z przedmiotem lub środowiskiem powoduje transfer ciepła poprzez kondukcję, np. podczas pływania w zimnej wodzie utrata ciepła następuje poprzez kondukcję. Kiedy ciało jest wystawione na promienie słoneczne – pochłania ciepło, zimne otoczenie umożliwia uwalnianie ciepła z organizmu – to przykłady radiacji. Poprzez regulację przepływu krwi do skóry organizm może, do pewnego stopnia, kontrolować temperaturę skóry i regulować ubytki ciepła za pomocą trzech wymienionych metod.

Organizm może również tracić ciepło poprzez wyparowywanie wody. Nie jest natomiast możliwe, aby w ten sposób organizm mógł absorbować ciepło. Większa część wody wyparowanej z organizmu jest w postaci potu, ale parowanie wody ma również miejsce w trakcie oddychania.