Krew

Objętość krwi w organizmie człowieka wynosi około 5 litrów. Krew w 40-45% składa się z czerwonych krwinek, resztę stanowi osocze. Czerwony kolor zawdzięcza krew białku hemoglobiny, znajdującej się w czerwonych krwinkach. Hemoglobina wiąże tlen i dlatego jest ważna dla transportu tlenu z płuc do wszystkich części organizmu, gdzie tlen jest zużywany. Stężenie hemoglobiny (ilość hemoglobiny w litrze krwi) nie zmienia się pod wpływem treningu, ale ogólna ilość krwi może wzrosnąć. Po wielu latach treningu wytrzymałościowego obserwowano u zawodników wzrost objętości krwi z 5 do 7 litrów. Większa objętość krwi oznacza większe dostawy tlenu do mięśni.

Osocze transportuje białka, tłuszcze i węglowodany a ponadto usuwa także inne substancje, jak mleczan, który jest uwalniany przez różne tkanki. Podczas wysiłku krew pełni jeszcze jedną ważną rolę – transportuje ciepło wytwarzane przez pracujące mięśnie do skóry, skąd jest ono odprowadzane do otoczenia. Wzrost przepływu krwi do skóry podczas wysiłku, pozwala uniknąć przegrzania organizmu.