Transport tlenu

tmp3789-1Transport tlenu (O) z atmosfery do mięśni: powietrze zawierające tlen jest wdychane przez usta, przechodzi przez oskrzela i dociera do pluć, gdzie dyfunduje do krwi. Praca serca powoduje, że krew zawierająca Hen jest przenoszona do mięśni. Tlen jest wykorzystywany przez mięśnie do wytwarzania energii, a produkt uboczny – dwutlenek węgla (C02) transportowany jest przez krew z powrotem do płuc i usuwany z organizmu z wydychanym powietrzem.

Wdychane powietrze, które zawiera około 21% tlenu (02) trafia do płuc. Część tlenu, poprzez system pęcherzyków płucnych, dyfunduje do krwi, a następnie jest transportowana do mięśni i różnych organów. System transportu tlenu składa się z serca, naczyń krwionośnych oraz krwi. Prawa połowa serca pompuje krew nisko wysyconą tlenem do płuc dla jej wzbogacenia, skąd jest ona kierowana do lewej połowy serca. Dzięki skurczom mięśnia sercowego krew, poprzez naczynia krwionośne, dociera do wszystkich części ciała. Gdy krew dotrze do mięśni przedostaje się do małych naczyń (kapilarów), gdzie część tlenu oraz środki odżywcze, jak węglowodany lub tłuszcze, są przekazywane do włókien mięśniowych. Środki odżywcze podlegają w mięśniu procesowi chemicznego rozpadu z udziałem tlenu, w wyniku którego jest wyzwalana energia. Jeden z produktów ubocznych tego procesu – dwutlenek węgla (C02) jest transportowany przez krew do płuc i usuwany w trakcie wydychania.