Białko z serwatki

Białka z serwatki korzystnie wpływają na odbudowę organizmu.
Odbudowa jest procesem naprawy i wzrostu tkanek mięśniowych po każdym wysiłku. W czasie jego trwania, w mięśniach wzrasta produkcja gliko-genu i tworzą się nowe struktury białkowe. Włókna mięśniowe stają się wtedy większe i mocniejsze, przygotowują się na przyszły wysiłek. Właściwy wzrost mięśni wcale nie ma miejsca
podczas treningu, ale podczas trwania fazy odbudowy.
Proces ten można wspomagać m. in. poprzez dostarczanie do organizmu białek z serwatki. W przypadku badanych ostatnio kulturystów, drink z białek z serwatki podany bezpośrednio po treningu a także w 2 – 3 godziny po treningu znacznie poprawiał poziom resynte-zy glikogenu.

Białka serwatkowe poprawiają wydolność organizmu.
Podczas ćwiczeń organizm wytwarza szkodliwe substancje, nazywane wolnymi rodnikami. Najlepszą obroną przeciw nim są antyutleniacze. Naukowcy odkryli, że mocno trenujący kulturyści mają niski poziom antyutleniaczy. Jest to najprawdopodobniej spowodowane ich aktywnością przeciwko wolnym rodnikom. Problem pojawia się, kiedy wolne rodniki zaczynają swoją liczbą przewyższać antyutleniacze. Stan taki nazywamy „stresem oksydacyjnym”. Wpływa on na zmęczenie mięśni.

W takich wypadkach najlepiej jest „wezwać na pomoc” białka z serwatki. Ich spożycie szybko podniesie poziom antyutleniacza glutationu. Czy to pozwoli oddalić od siebie negatywne skutki stresu oksydacyjnego i trenować dłużej i ciężej? Wyniki badań wskazują, że tak. Grupę 20 kulturystów (10 kobiet i 10 mężczyzn) poddawano regularnej suplementacji białkami serwatkowymi przez okres 3 miesięcy Jednocześnie tak samo złożonej grupie kontrolnej podawano placebo.
Naukowcy podczas trwania całego eksperymentu badali poziom siły i wytrzymałości kulturystów w obu grupach. W grupie, w której podawano białka serwatkowe, poziomy obydwu badanych czynników znacznie się podniosły, podczas gdy nie zanotowano żadnych znaczących zmian w grupie, której podawano placebo. Naukowcy wnieśli z tego, że długotrwałe dostarczanie do organizmu odżywek zwiększających poziom zawartości antyutleniaczy w organizmie skutkowało poprawą wydolności ćwiczących.