Mleczan

tmp977d-1Część wytworzonego mleczanu pozostaje mięśniach, gdzie jest on akumulowany albo podlega utylizacji w toku przemian tlenowych. Uwolniony do krwi mleczan jest transportowany do serca, którego praca powoduje, że jest on rozprowadzany po całym organizmie do różnych tkanek, jak – wątroba,

Wytwarzanie energii

Wytwarzanie energii przy udziale tlenu – Energia jest potrzebna do pracy mięśni. Powstaje ona z rozpadu różnych substancji z użyciem tlenu, stąd nazwa – tlenowy proces wytwarzania energii. Produktem ubocznym tego procesu jest dwutlenek węgla.

tmpd7ff-1Wytwarzanie energii w mięśniach w

Krew

Objętość krwi w organizmie człowieka wynosi około 5 litrów. Krew w 40-45% składa się z czerwonych krwinek, resztę stanowi osocze. Czerwony kolor zawdzięcza krew białku hemoglobiny, znajdującej się w czerwonych krwinkach. Hemoglobina wiąże tlen i dlatego jest ważna dla transportu …

Częstość skurczów serca

Częstość skurczów serca – Podczas spoczynku częstość skurczów serca (HR) wynosi około 60 sk./min. U dobrze wytrenowanych zawodników uprawiających sporty wytrzymałościowe bywa poniżej 30 sk./min. W czasie wysiłku fizycznego HR wzrasta, co powoduje wzrost objętości minutowej serca. Maksymalna częstość skurczów …

Objętość minutowa i wyrzutowa serca

Zadaniem serca jest wymuszanie obiegu krwi w organizmie. Objętość minutowa serca jest to ilość krwi, którą serce przepompowuje w ciągu minuty. Natomiast ilość krwi, jaka jest wtłaczana do krwiobiegu przez serce podczas jednego jego skurczu, jest nazywana- objętością wyrzutową. Częstość …

Oddychanie

tmp363-1Wentylacja minutowa płuc (lewa strona ryciny) i częstość skurczów serca (prawa strona) zarejestrowane podczas wysiłku o maksymalnej intensywności u piłkarzy duńskich przed i po okresie czterotygodniowego treningu. Trening spowodował wzrost maksymalnej minutowej wentylacji płuc, podczas gdy poziom maksymalnej częstości skurczów

Transport tlenu

tmp3789-1Transport tlenu (O) z atmosfery do mięśni: powietrze zawierające tlen jest wdychane przez usta, przechodzi przez oskrzela i dociera do pluć, gdzie dyfunduje do krwi. Praca serca powoduje, że krew zawierająca Hen jest przenoszona do mięśni. Tlen jest wykorzystywany przez