Wpływ sterydów na wątrobę

omnadrenSpójrzmy na to, jak stosowanie sterydów anabolicznych wpływa na pracę wątroby. Mamy szczęście być w posiadaniu wiele wyjaśniających badań, które powinny zainteresować potencjalnych i obecnych użytkowników sterydów. W jednym z takich badań u 27-letniego sportowca, który sporadycznie stosował cykle sterydowe rozwinęło się schorzenie wątroby – peliosis hepatis. Przy tym schorzeniu luki wewnątrz tkanek wątroby wypełniają się krwią, co koliduje z normalnymi funkcjami organu. Często powiązana z nowotworem lub gruźlicą, choroba ta może być śmiertelna. Peliosis hepatis może występować w przypadkach, gdy lekarze przepisują długoterminowe leczenie sterydami przy niektórych schorzeniach; nie należy więc być zaskoczonym słysząc o przypadkach zachorowalności na peliosis hepatis u sportowców permanentnie korzystających ze sterydów.

Najbardziej powszechne skutki jakie stosowanie sterydów wywołuje dla wątroby określa się jednym wyrazem –  hepatotoksyczność. Termin ten oznacza, że pewne anaboliczno – androgeniczne substancje są toksyczne dla komórek wątrobowych, a ta toksyczność może zaowocować jednym z bardzo wielu stanów chorobowych. Obserwujemy całą gamę takich schorzeń, od chronicznych i ostrych zakażeń wątroby do złośliwych i niezłośliwych guzów; wszystkie znaleziono u ludzi przyjmujących sterydy. Obecnie zasięg problemów wątrobowych związanych ze stosowaniem sterydów wśród sportowców jest znany, chociaż wpływ jaki różne sterydy mają na funkcje wątroby jest badany na przykładzie kultur sztucznych komórek wątrobowych.
Wśród wielu sterydów zbadanych w tym opracowaniu znajdują się: nortestosteron, cypionat testosteronu, danazol i oksymetolon .Wyniki wskazują, że metylotestosteron, oksymetolon i stanozolol są niezwykle toksyczne dla komórek wątroby; dochodzi nawet do unicestwiania ich w kulturach komórkowych. Ta rodzina substancji znana jest w kręgach medycznych jako 17-alfaalkalizowane sterydy anaboliczno-androgeniczne. Ich stosowanie pociąga za sobą nieodłącznie dużą dozę ryzyka.
Niealkalizowane sterydy, takie jak cypionat testosteronu nie są aż tak drastycznie szkodliwe wobec kultur komórek wątroby, ale nawet tutaj ich długie stosowanie nie pozostaje bez śladu.

Oksymetolon jest szczególnie niebezpieczny. Jak to ponuro stwierdził jeden z moich znajomych, „Taak, każdy słyszał o oksymetolonie. Bierzesz go przez kilka cykli, przybierasz 20 kilogramów a potem umierasz”. Nawet podczas stosowania dla celów medycznych, długotrwałe korzystanie z tej substancji może spowodować nowotwór wątroby. W jednym z przypadków kobieta zachorowała na raka hepatokomórkowego wkrótce po leczeniu oksymetolonem, gdy przez 3 lata walczyła z aplastyczną anemią. Na szczęście operacja uratowała życie tej kobiety, ale jej historia jest wyjątkiem potwierdzającym powszechną regułę. Każdy, kto stosuje oksymetolon bierze na siebie podobne ryzyko, więc może warto zbadać wątrobę jeżeli stosujesz lub stosowałeś 17-alfa-alkaliczne anaboliczno – androgeniczne sterydy.