Trening zapaśniczy- zasady ogólne

Jak będą wyglądały wasze zajęcia? Jeżeli będą to treningi prowadzone w klubie lub szkole, trener lub nauczyciel ustali, co i jak macie robić. Jeżeli będziecie je organizować sami, musicie postępować według niżej podanych zasad i wskazówek.

Przed każdym treningiem należy przeprowadzić rozgrzewkę, czyli przygotować organizm do wysiłku. W rozgrzewce, która powinna trwać ok. 15-20 minut, powinny występować gry i zabawy ruchowe ok 10 minut oraz ćwiczenia specjalne ok. 5 minut. Ćwiczenia specjalne doskonalą umiejętności zawodnika w zakresie mostowania oraz są przygotowaniem do części głównej treningu. Część główna treningu trwa ok. 40-60 minut i zawiera ćwiczenia techniki i nauki elementów techniki zapaśniczej, gry, zabawy i elementy treningu stacyjnego, w tym:

–    ćwiczenia specjalne (zbliżone strukturą ruchu do szkolnego chwytu), czas trwania 5-10 minut,

–    powtórzenie uchwytów z poprzednich zajęć (lub elementy zwinnościowo-szybkościowe), czas trwania 5-10 minut,

–    nauka nowych elementów (zwinność lub technika walki), czas trwania 15-20 minut,

–    doskonalenie nowych elementów lub gry i zabawy z elementami walki, ewentualnie elementy treningu stacyjnego, czas trwania 15-20 minut,

–    ćwiczenia korektywne, czas trwania 5 minut.

W części końcowej przewiduje się:

–    ćwiczenia rozciągające, rozluźniające i oddechowe, czas trwania 5-10 minut,

–    teoria: podsumowanie zajęć i omówienie tematu z zajęć praktycznych, czas trwania 5 minut.

Po zakończeniu treningu obowiązkowo kąpiel lub inne zabiegi odnowy biologicznej.

Na podstawie niniejszego schematu każdy instruktor prowadzący treningi zapaśnicze ustalić może na każdy trening odpowiedni temat z technik walki, gier i zabaw-ćwiczeń ogólnorozwojowych, koordynacyjnych, ćwiczeń specjalnych uwzględniających wiek i poziom sprawności ćwiczących.

Dodatkowo do szkolenia sportowego można włączyć zajęcia teoretyczne w skondensowanej formie. Pomocnymi w zajęciach treningowych mogą być wideo, kinogramy i plansze oraz zdjęcia.

Jeżeli systematycznie będziecie uczestniczyć w tak prowadzonych treningach, staniecie się silniejsi, szybsi i wytrzymalsi. Nie straszni będą dla was atakujący was bez powodu. Bez trudu wykonacie także każdą, nawet bardzo ciężką pracę. Wasze treningi staną się radosną przygodą. A przed wami staną otworem wszystkie maty świata.