Anatomia mięśni klatki piersiowej

klatka piersiowaGrupa mięśni klatki piersiowej składa się z trzech odrębnych mięśni, z których dwa są widoczne na rysunku (mięsień zębaty przedni nie jest tutaj pokazany).

Mięsień piersiowy większy (widoczny na rysunku po prawej stronie mostka).

Przyczep początkowy: przednia powierzchnia przy mostkowej części obojczyka, przednia powierzchnia mostka, rozcięgna mięśni skośnych zewnętrznych brzucha oraz chrząstki żebrowe “prawdziwych” żeber (pierwsze siedem par żeber łączących się z mostkiem za pomocą chrząstek żebrowych).

Przyczep końcowy: grzebień guzka większego kości ramiennej.

Działanie: przyciąganie ramienia bokiem do dołu, przywodzenie ramienia prostopadle do klatki piersiowej oraz obracanie ramienia do wewnątrz.
Mięsień piersiowy mniejszy (pokazany po lewej stronie mostka).
Przyczep początkowy: górne i zewnętrzne powierzchnie trzecich, czwartych i piątych żeber w pobliżu chrząstek.
Przyczep końcowy: kruczy wyrostek łopatki (kostna nasadka na szczycie stawu barkowego).
Działanie: obniżanie barku, obracanie łopatką do dołu oraz – w przypadku wymuszonego wdechu – unoszenie żeber do góry i rozszerzanie klatki piersiowej (w połączeniu z mięśniem piersiowym większym i zębatym przednim).