Krzyżowanie linek wyciągu w opadzie tułowia – praca mięśni

krzyżowanie-linekWielu kulturystów korzysta z tego typu ćwiczenia do treningu dolnych partii mięśni klatki piersiowej i mięśni ramion. Przez zmianę postawy podczas ćwiczenia można również rozwijać środkowe oraz wewnętrzne aktony mięśni klatki piersiowej.

WAŻNIEJSZE MIĘŚNIE BIORĄCE UDZIAŁ W ĆWICZENIU

W obrębie stawu barkowego w ćwiczeniu biorą udział mięśnie naramienne przednie, kruczo-ramienne i piersiowe większe. Mięsień naramienny biegnie od grzebienia łopatki, wyrostka barkowego łopatki po obojczyk. Przyczepiony jest do guzowatości naramiennej kości ramiennej. Mięsień kruczo-ramienny jest mały i ulokowany głęboko pod mięśniem naramiennym i piersiowym większym. Zaczyna się na wyrostku kruczym łopatki, przyczepiony jest zaś do powierzchni przedniej kości ramiennej w połowie jej długości. Mięsień piersiowy większy rozpoczyna się na obojczyku, mostku, części chrzęstnej pierwszych sześciu żeber i pochewce mięśnia prostego brzucha. Przyczepia się zaś do grzebienia guzka większego kości ramiennej. Przykrywa on mięsień piersiowy mniejszy, którego początek znajduje się na części chrzęstnej trzeciego, czwartego i piątego żebra, koniec natomiast na wyrostku kruczym łopatki. Mięsień zębaty przedni leży na zewnętrznej partii żeber. Od tyłu przykryty jest łopatką, z przodu – mięśniem piersiowym większym.