Unoszenie kolan w siadzie – Kinezjologia

unoszenie-kolanWielu kulturystów pracując nad mięśniami brzucha, wykorzystuje skłony lub podnoszenie nóg w zwisie. Te ćwiczenia jednakże rozwijają głównie górne partie mięśni, zaniedbując ich niższe części. Podnoszenie kolan w siadzie działa doskonale na całość.

WAŻNIEJSZE MIĘŚNIE

Głównymi mięśniami biorącymi udział w tym ćwiczeniu są: mięsień prosty brzucha, mięsień skośny zewnętrzny oraz skośny wewnętrzny. Pierwszy z nich jest stosunkowo długi i cienki. Przebiega w powłokach brzucha wzdłuż linii pośrodkowej ciała od części chrzęstnej piątego, szóstego i siódmego żebra do spojenia kości łonowej. Jest rozdzielony na dwie połowy przez silne pasmo łącznotkankowe – zwane kresą białą (linea alba).

Mięsień skośny zewnętrzny bierze swój początek na powierzchni bocznej ośmiu dolnych żeber, biegnąc ukośnie ku przedniej części kości biodrowej, spojeniu kości łonowej oraz kresie białej.

Mięsień skośny wewnętrzny umiejscowiony jest bezpośrednio
pod zewnętrznym, a przebiega od powięzi piersiowo-lędźwiowej, grzebienia biodrowego i więzadła pachwinowego do części chrzęstnych ósmego, dziewiątego i dziesiątego żebra i kresy białej.

W obrębie stawu biodrowego pracują mięśnie: lędźwiowo-udowy, biodrowy, prosty uda i grzebieniowy. Powinny one pozostawać w stanie skurczu izometrycznego podczas całego ćwiczenia.