Mięśnie łydek

wspiecia-lydkiMięśnie łydek uchodzą za trudne do rozwinięcia, prawdopodobnie ze względu na obciążenia, jakim są codziennie poddawane. Jednakże trudności wynikają na ogół z niewłaściwych metod treningu, nie zaś z genetycznych czy fizjologicznych uwarunkowań mięśni łydek. Dobrze przygotowany i wytrwale realizowany program treningu tych mięśni w zadziwiający sposób doprowadza nie tylko do zwiększenia masy mięśniowej, ale i siły, stabilności, a nawet sprawności stopy.

Mięśnie łydek są odpowiedzialne za ruchy kostki i palców u nóg. W ćwiczeniach siłowych najważniejszą ich funkcją jest zginanie stopy w kierunku podeszwowym.

Główne mięśnie zginające stopę w stronę podeszwową to mięsień brzuchaty łydki i mięsień płaszczkowaty. Praca nad łydką dotyczy również mięśnia piszczelowego przedniego, mięśni nawracających i odwracających.

Podstawowe ćwiczenia służące rozwojowi mięśni łydek to wszelkiego rodzaju wspięcia na palce: stojąc, siedząc i w pochyleniu tułowia oraz wyciskanie palcami. Obecnie ćwiczenia te wykonywane są na ogół na specjalnych urządzeniach. Teoretycznie istnieje preferowana kolejność tych ćwiczeń. Opiera się na wzajemnej zależności mięśni pracujących jednocześnie przy spełnianiu określonej funkcji. W tej sytuacji, w związku z budową anatomiczną podudzia i wzajemnymi powiązaniami tych mięśni nie sposób trenować mięśnia brzuchatego łydki bez jednoczesnego zaangażowania mięśnia płaszczkowatego. Jednakże mięsień płaszczkowaty może zostać do pewnego stopnia wyizolowany. Im bardziej ugina się kolana, tym większemu naciskowi poddany zostaje mięsień płaszczkowaty, przy mniejszym z kolei udziale mięśnia brzuchatego w związku z tym, że mięsień ten przymocowany jest pod kolanem.

Najpierw powinniśmy wykonywać wspięcia na palce stojąc, a potem siedząc, pierwsze zaś serie wspięć na palce w pozycji stojącej i w pochyleniu tułowia powinny być wykonywane z zablokowaniem kolan, aby zmaksymalizować siłę i zaangażowanie mięśnia brzuchatego. (Aby wzmocnić efekt, spróbuj pochylić się lekko do przodu w pozycji stojącej, żeby osiągnąć najlepsze rozciągnięcie mięśnia i zakres ruchu.) Ponadto wspięcia w pochyleniu tułowia powinny być wykonywane przed wspięciami w pozycji stojącej, ponieważ poprzez rozciągnięcie tylnej części uda maksymalizujemy korzystne dla rozwoju masy napięcie i rozciągnięcie mięśnia brzuchatego.

Łydki reagują na urozmaicenia, więc nie czuj się związany żadnym konkretnym ćwiczeniem. Poza tym możesz poeksperymentować z liczbą powtórzeń i z obciążeniem.