Barki – unoszenie ramion na atlasie

barki-atlasW pozycji siedzącej na przyrządzie, drążki w rękach:
–  wziąć wdech i wznieść tokcie do poziomu;
–   wykonać wydech w końcowej fazie ruchu.

Ćwiczenie to angażuje mięsień naramienny, a zwłaszcza jego środkową część, oraz mięsień nadgrzebieniowy, zlokalizowany pod mięśniem naramiennym i, jeśli kontynuuje się wznoszenie ramion ponad poziom, część zstępującą mięśnia czworobocznego.

Jest to doskonale ćwiczenie dla początkujących, niewymagające żadnego wysiłku przy doborze pozycji i pozwalające na wykonywanie długich serii powtórzeń