Kalorie na oko

W jednym z badań naukowcy obserwowali badanych przez kilka dni, wypisali wszystko co badani jedli i wyliczyli globalną liczbę spożytych kalorii, a także ilość tłuszczu, białka i węglowodanów. Później poproszono osoby badane, by same oceniły ilość spożytych kalorii. Niemal we wszystkich przypadkach osoby badane zaniżały ilość zjedzonego pożywienia.

Większość ludzi je o wiele więcej niż sądzi. Zaniżają oni zwykle liczbę kalorii zawartych w pożywieniu, a także nie biorą pod uwagę kalorii pochodzących z rozmaitych przekąsek.

Wniosek jest więc taki, że odchudzanie się byłoby relatywnie łatwe, gdyby ludzie posiadali zdolność instynktownego regulowania ilości konsumowanych kalorii, tak jak ma to miejsce w przypadku wielu zwierząt. Większość z nas nie posiada wewnętrznego mechanizmu sprzężenia zwrotnego, który dawałby nam regularne informacje o liczbie spożytych kalorii. Jest to poważny problem, gdyż, jak podkreślają specjaliści od procesów uczenia się: Tajemnicą uczenia się i doskonalenia umiejętności, jak również precyzyjnego regulowania i sterowania systemami jest rzetelne sprzężenie zwrotne.

Pojęcie sprzężenia zwrotnego oznacza sytuację, w której ktoś lub coś, co steruje danym procesem, otrzymuje z powrotem informacje na temat procesu sterowania. Umożliwia to podjęcie działań korekcyjnych, w celu zwiększenia precyzji i skuteczności tego procesu. Urządzeniem opartym na zasadzie sprzężenia zwrotnego jest na przykład termostat. Kiedy w pokoju robi się zbyt ciepło, rejestruje to czujnik temperatury w termostacie i wyłącza grzejnik; kiedy robi się zbyt zimno, grzejnik zostaje włączony.