Objętość minutowa i wyrzutowa serca

Zadaniem serca jest wymuszanie obiegu krwi w organizmie. Objętość minutowa serca jest to ilość krwi, którą serce przepompowuje w ciągu minuty. Natomiast ilość krwi, jaka jest wtłaczana do krwiobiegu przez serce podczas jednego jego skurczu, jest nazywana- objętością wyrzutową. Częstość …

Oddychanie

tmp363-1Wentylacja minutowa płuc (lewa strona ryciny) i częstość skurczów serca (prawa strona) zarejestrowane podczas wysiłku o maksymalnej intensywności u piłkarzy duńskich przed i po okresie czterotygodniowego treningu. Trening spowodował wzrost maksymalnej minutowej wentylacji płuc, podczas gdy poziom maksymalnej częstości skurczów