Klatka piersiowa

klatka-piersiowaKlatka piersiowa składa się z dwóch mięśni piersiowego większego i, o wiele mniejszego, piersiowego mniejszego, który znajduje się pod nim. Do treningu z ciężarami potrzebny nam jest tylko piersiowy większy. Jego zadaniem jest przywodzenie ramion i ich wewnętrzne obracanie. Klatka pomaga ci odpychać rzeczy od siebie oraz przyciągać (naśladując ruch przytulania) ręce do osi pionowej ciała. Wiemy więc, że musimy robić wyciskania i rozpiętki. Jeżeli chodzi o to, pod iloma kątami robić wyciskanie, odpowiedź jest prosta: pod dwoma. Zawsze wykonuj jeden rodzaj wyciskania skośnego ku górze, przy pomocy sztangi, sztangielek czy maszyny, pod kątem nie większym niż 30 stopni. Przy większym kącie robisz w zasadzie wyciskania na barki. Rób też jeden rodzaj wyciskania płaskiego, skośnego ku dołowi lub pompki na poręczach z wysuniętym w przód tułowiem. Nie wykonuj w tym samym treningu wyciskania płaskiego i skośnego ku dołowi. Z anatomicznego punktu widzenia istnieją różne włókna górnych i dolnych mięśni klatki; jednak nie istnieje coś takiego jak dolna klatka.
A nawet gdyby była, to nie spotkałem jeszcze człowieka z dobrą „środkową” i słabą „dolną“ klatką. Ale często spotykana jest słabo rozwinięta górna część mięśni piersiowych. Rozpocznij trening klatki od wyciskania skośnego ku górze, przejdź do rozpiętek ze sztangielkami, na maszynie lub wyciągu i zakończ wyciskaniem płaskim lub skośnym ku dołowi. Włożenie rozpiętek pomiędzy dwa wyciskania pozwoli twoim tricepsom i przednim mięśniom barków odrobinę odpocząć, tak aby zbytnio nie narazić na szwank twojej siły podczas drugiego wyciskania. Kombinacja tych trzech ćwiczeń zapewnia kompletny trening klatki piersiowej pod każdym kątem, odpowiadając zarazem jej funkcjom.