Soda oczyszczona a trening

Ktoś mi powiedział, że regularnie spożywana soda oczyszczona może być pomocna podczas treningów. Jak tego używać i w jakich ilościach?

Soda oczyszczona może działać jak bufor dla kwasu mlekowego. Z mniejszą jego ilością w mięśniach, teoretycznie jesteś w stanie zrobić …

Energia mięśni

Zapewne wiecie, że 90 procent bezwodnej masy komórki stanowią białka. Ogromną różnorodność i wielofunkcyjność białek zapewnia im ich budowa przestrzenna. Siłą odpowiednio modelującą przestrzenną strukturę białek jest właśnie… energia elektromagnetyczna, którą, w przypadku zjawisk chemicznych, częściej nazywa się energią elektrochemiczną. …

Mięśniowy elektromagnetyzm

francis benfattoKulturystyka to sport indywidualny, gdzie samemu należy dochodzić do najwłaściwszych dla własnego organizmu metod treningowych oraz wiedzy na temat procesów biochemicznych zachodzących w ustroju. Zapewne właśnie dlatego kulturyści to sportowcy wyjątkowo wykształceni.
Jeżeli zapytacie kulturystę, jakie czynniki mają wpływ na …